Controle jaarrekening

Ben ik controleplichtig?

Heeft u al twee jaar op rij voldaan aan twee van de volgende drie criteria?

  • U heeft een netto-omzet van meer dan 12 miljoen euro gerealiseerd;
  • U heeft een balanstotaal opgebouwd van meer dan 6 miljoen;
  • U heeft meer dan 50 fte’s in dienst;

Dan is uw onderneming wettelijk controleplichtig. Dit betekent dat een accountant de jaarrekening van uw onderneming controleert en hierbij een controleverklaring aan u verstrekt. Uiteraard zijn wij u hierbij graag van dienst. 

DK full service kantoor

Vrijwillige controle

Indien uw organisatie niet controleplichtig is kan het toch interessant zijn om uw jaarrekening vrijwillig te laten controleren. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld:

  • U wilt zekerheid over uw financiële gegevens
  • Stakeholders verlangen dit van u
  • U wilt uw onderneming verantwoorden richting leveranciers en/of andere belanghebbenden
  • De waarde van de controleverklaring kan ook in een verkoop- of financieringstraject van belang zijn en tot financiële voordelen leiden zoals een hogere opbrengst of lagere rente.

Onze dienstverlening

Bij de uitvoering van onze controlewerkzaamheden staan onderwerpen als uw interne beheersing, IT-systemen, externe factoren en de hieruit voortvloeiende risico’s voor uw onderneming centraal. Bij onze werkzaamheden identificeren wij de belangrijkste risico’s voor uw financiële huishouding en functioneren als sparringpartner over hoe uw onderneming deze risico’s het beste kan afdekken. Een goed begrip van uw onderneming is bij ons een essentieel uitgangspunt voor onze dienstverlening.

Wij zijn u graag van dienst

Als DK Audit & Assurance zijn wij u uiteraard graag van dienst. Middels het leveren van betrokken professionals met een hands-on mentaliteit pakken wij de controle van uw jaarrekening voor u op en brengen deze, uiteraard in samenwerking met u, tot een goed einde.

Wij hopen dat u net zo enthousiast bent als wij. Als dat het geval is, neem dan contact op.

Contact

Graag maken wij kennis met uw onderneming en lichten wij de mogelijkheden van onze dienstverlening toe. Als uw belangstelling hiervoor is gewekt, neem dan contact met ons op.